תחנת בשורה גן לאומי כורסי

חזרה לרשימת הפרויקטים

זכיה בתחרות מוזמנים עבור רשות הטבע והגנים

סדרת מבנים באתרי קדושה נוצרים בתוואי דרך הבשורה בגליל, לשם התכנסות ותפילה של קהילת הצליינים העוברת באיזור.
קירות אדמה נפחיים, הצומחים מן הקרקע, מתקפלים, מתפתחים בחלל ויוצרים מבנה - לא מבנה, פשוט, תמים, השואב השראתו מן העבר, מן השרידים.

חזרה לראש הדף