שכונת התמר מצפה עדי

חזרה לרשימת הפרויקטים

זכיה בתחרות מוזמנים

תוכנן בשיתוף עם אדר' אירית יעקבי

חזרה לראש הדף